Hoogtepunten Luctor et Emergo 1986-2000

1986

Op 9 januari 1986 was de oprichting van het Regionaal Senioren Orkest Luctor et Emergo. Men starte met de repetities onder leiding van de jonge dirigent Chris Kok uit Ede in het verenigingslokaal van Kunst na Arbeid in Ingen. Bij de oprichting startte men met 18 muzikanten, na de eerste repetitie waren dat er 30 en aan het eind van 1986 was de omvang van het orkest gegroeid naar 46 leden. In het eerste jaar werden maar liefst 13 optredens verzorgd.

Eén van de eerste repetities met de jonge dirigent Chris Kok

1987

In het voorjaar werden concerten gegeven samen met KNA uit Ingen en met Kunst en Vriendschap uit Maurik.Er werd deelgenomen aan het seniorenfestival in Doetinchem. Optredens werden verzorgd in de veilinggebouwen van Ochten (opening) en Zetten (zeer koud!). Het orkest verzorgde haar jaarconcert  in 't Eksternest in Maurik en speelde verder in de Agnietenhof in Tiel, tijdens de fruitcorsodagen in Tiel en in verzorgingshuis Westlede, ook in Tiel.

1988

Het orkest speelde ook in dit jaar weer met KNA uit Ingen, maar ook met KNA uit Dodewaard en de harmonie Beusichem.Een delegatie van het orkest woonde het concert bij in Enschede, waar dirigent Chris Kok met succes examen deed voor zijn groot dirigentendiploma.Deelgenomen werd aan het seniorenfestival in Klarenbeek.Optredens werden verzorgd bij de Klinkenberg in Ede, Westlede in Tiel, de Tollenkamp in Rhenen, fruitveiling Geldermalsen, het fruitcorso Tiel en 't Eksternest in Maurik. 

1989

We waren present op het landelijke festival in de Hanzenhof te Zurphen. Aan de hand van het jury rapport behoorden wij tot de betere korpsen. Ook dit jaar trad RSO Luctor et Emergo weer een groot aantal keren op: ons voorjaarsconcert in Maurik, de Lampegiet te Veenendaal (2x), festival in Loon op Zand, Bennekom, Kerstveiling Zetten, Culemborg , fruitcorso Tiel en in het Weeshuis te Tiel.

1990

RSO Luctor et Emergo speelt graag op festivals; dit jaar weer in Arnhem en in Elburg. Het orkest ging zelfs per luxe autobus naar Elburg; het moet niet decadenter worden! We speelde ook voor de ouderen in de Witte Zwaan te Eck en Wielen op de Kerstveilingen in Zetten en Tiel. Verder verzorgden we weer ons Voorjaarsconcert en enkele concerten bij ij korpsen in de omgeving.

1991

Op 26 januari werd het eerste lustrum in de Witte Zwaan in Eck en Wiel gevierd met een receptie, een concert, een borreluurje, gevolg door een koud buffet en een bingo met aantrekkelijke prijzen! We gingen op concours in Doetinchem en bezochten het seniorenfestival in Klarenbeek.Op 2 maart gaven we een jubileumconcert, traden op in De Tollenkamp te Rhenen en speelden bij KNA in Dodewaard.

1992

Dit jaar trad het orkest een groot aantal malen op. Een hoogtepunt was het concert in de Bosschool van de Bartimeurstichting te Doorn. Het optreden voor 150 visueel gehadicapten kinderen werd omschreven als het hoogtepunt in het bestaan van RSO Luctor et Emergo. Ook werd opgreden op de seniorenfestivals in Leiden en Klarenbeek.Het orkest trad ook op bij het huwelijk van de dirigent in Amerongen.Een aantal buitenconcerten werden gegeven, zoals in Ede, Zaltbommel en Opheusden.

1993

Dit jaar werden 15 optredens verzorgd. Helaas vermelden de annalen daarover geen bijzonderheden.

1994

In de voorgaande jaren werd steeds gerepeteerd in het lokaal van KNA in Ingen.Vanaf 6 januari 1994 werden de repetities gehouden in het Verenigingsgebouw te Ingen. In 1994 werd het 100-ste concert gegeven, samen met zangevereniging de Cornecanters uit Ingen.Dit jaar werd weer deelgenomen aan de seniorenfestivals te Veenendaal en Klarenbeek. Opgetreden werd ook in de Agnietenhof in Tiel en bij onze vriendjes in Doorn. Aan het eind van 1994 bestond het orkest uit 46 leden.

1995

Door de groei van het orkest werden in 1995 statuten voor de vereniging opgesteld en bij de notaris gepasseerd, werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en sloten wij ons aan bij de KNF. Dit jaar werd ook weer flink buitenshuis gemusiceerd; er werden 11 concerten gegeven, waaronder op de seniorenfestivals in Veenendaal en Klarenbeek

1996

RSO Luctor et Emergo bestaat inmiddels 10 jaar en dit jubileum werd gevierd met een receptie, een kort concert en een feest. Op 27 januari werd een jubileumconcert gegeven in de Agnietenhof, samen met 2 Barbershop koren. Verder werden dit jaar nog 9 concerten gegeven, waaronder een concert bij de Bartimeusstichting. We traden ook op met het Jeugdkoor van de Jac Ligthartschool in Opheusden en met verschillende koren in Eck en Wiel. In dit jaar werd het eerste vrouwelijke lid van het orkest verwelkomd! Het orkest telde aan het eind van het jaar maar liefst 57 muzikanten.

1997

Van 18 t/m 22 september werd een muziekreis gemaakt naar Oostenrijk. De reis en de optredens waren een hoogtepunt in het bestaan van de vereniging. Er werden twee concerten gegeven, namelijk in Kaunertal en in Wenns/Pitztal. Deelgenomen werd aan de seniorenfestivals in Klarenbeek en in Veenendaal. Verder werden concerten gegeven bij de Bartimeusstichting in Doorn, op de ouderendag in Tiel, in Haaften, Zaltbommel, Eck en Wiel en Maurik.

1998

Het 12 1/2 jubileum concert werd in theater De Lampegiet in Veenendaal gehouden. Medewerking verleenden het Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor, Helmut Schmid (klarinet), Hayo Helder (Bariton) en Chris Kok (piano).

 RSO Lucor et Emergo in de Lampengiet te Veenendaal

1999

Op 10 september kregen we een tegenbezoek van de muziekvereniging Wenns/Pitztal uit Oostenrijk. Gezamenlijk werd een concert gegeven in de Poorterij te Zaltbommel.