Huidige leden

Het ledenbestand van RSO Luctor et Emergo ziet er op 5 september 2023 als volgt uit:                  

   

Totaal aantal leden

36

Aantal heren

21

Aantal dames     

15

       
De samenstelling van het orkest is als volgt:

dwarsfluiten/piccolo

2

klarinetten

7

alt saxen

2

tenor saxen

2

bariton sax 1

bugels

2

trompetten

3

hoorns

4

trombones

3

baritons

2

euphoniums/tubas

2

bassen

3

slagwerk

3


Zoals u kunt zien, is er een goede verdeling tussen de verschillende instrumenten. Op dit moment zouden we graag wel wat meer muzikanten verwelkomen die de volgende instrumenten bespelen: Bariton, euphonium, trompet en klarinet, maar u bent ook van harte welkom als u een ander instrument bespeelt. Belangstelling?

Nieuwe leden

Mocht u interesse hebben om lid te worden dan kunt u zich opgeven bij de secretaris. Afhankelijk van het instrument wat u bespeelt, wordt in overleg met de dirigent bekeken of plaatsing in het orkest kan plaatsvinden.
Natuurlijk kunt u eerst enkele  repetities bij wonen en/of meespelen, zodat u een goed beeld krijgt van het orkest. Graag wel even vooraf afstemmen met de secretaris. 

We hanteren de volgende 'toelatingseisen':

- Kunnen repeteren op de donderdag middag;

- Ongeveer 50 jaar of ouder zijn;
- Beschikken over een redelijk muzikaal niveau;
- In het bezit zijn van een instrument;      

- Gezellige en collegiale instelling hebben;
- Bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken als u dat gevraagd wordt.


U kunt zich bij de secretaris aanmelden door middel van een e-mail, maar u kunt natuurlijk ook naar de secretaris bellen.

Contributie

De contributie bedraagt in 2023  € 15,00 per maand.

Bankrelatie

Rabobank Betuwe
IBAN :   NL68 RABO 0330 3142 89 tnv. penningm. RSO Luctor et Emergo

Repetities

De repetities vinden plaats op de donderdagmiddagen van 13.45 uur tot 16.00 uur; adres zie kolom links.
Halverwege de repetitie is er een pauze, waarin we gezamenlijk een kopje koffie of thee drinken. Na afloop van de repetities is er ook nog gelegenheid om onder het genot van een drankje verder bij te praten.