Donateurs

RSO Luctor et Emergo heeft een groep van trouwe aanhangers, bestaande uit de partners, familieleden en vrienden van onze leden. Tot onze grote vreugde wonen zij al onze optredens bij. Waar wij ook spelen, ze zijn erbij.

RSO Luctor et Emergo heeft ook een groep van trouwe donateurs. Ze geven een jaarlijkse financiële bijdrage, waar wij zeer blij mee zijn. Onze fans/donateurs worden op de hoogte gehouden van onze optredens, zodat ze niets hoeven te missen. Zij krijgen vroegtijdig een uitnodiging daartoe.

Indien de donateurs het op prijsstellen, ontvangen zij ook de Nieuwsbrief die de leden ongeveer 10 keer per jaar ontvangen. Hierdoor blijft men nog meer op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Dit kan overigens alleen als de donateur aangeeft dit op prijs te stellen en over een e-mailadres beschikt. 

Donateur worden?
Een ieder is van harte welkom om donateur van RSO "Luctor et Emergo" te worden. De jaarlijkse bijdrage is vrij, maar om administratieve/kosten overweging is het minimum gesteld op € 15,--. Een hoger bedrag is uiteraard altijd welkom.
U kunt zich opgeven bij onze secretaris.
E-mail:  secretarisrsoluctoretemergo@gmail.com  

of even met haar te bellen.

of door het inschrijfformulier in te vullen, dat u kunt vinden in de programmaboekjes van onze Voor- en Najaarsconcerten en het formulier af te geven aan één van de bestuursleden.