Sponsoring

RSO Luctor et Emergo is een vereniging, die door de Belastingdienst is goedgekeurd als ANBI-vereniging. We hebben deze status gekregen, omdat we met onze optredens in tehuizen voor zorg bijdragen aan verbetering van het maatschappelijk gebeuren in onze regio. RSO Luctor et Emergo staat bij de Belastingdienst ingeschreven onder RSIN nummer 80 48 08 284. We zijn daarbij erkend als een ‘culturele vereniging’, waardoor de giften aan ons aftrekbaar zijn van de belastingen. Voor opgave aan de Belastingdienst mag uw gift met 25% worden verhoogd en er geldt géén drempel. Wel moet de gift schriftelijk worden vastgelegd en er moet gedurende vijf jaar een ongeveer gelijk bedrag worden geschonken. De secretaris informeert u graag over deze fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid van schenken.

Uw giften besteden we volledig aan de dekking van de kosten, die onze optredens in tehuizen voor zorg met zich meebrengen. Het orkest staat onder leiding van een professionele dirigent, die wij moeten betalen. Verschillende tehuizen kunnen of willen de kosten van onze optredens niet betalen maar door uw giften kunnen we toch onze zeer gewaardeerde optredens in verzorgingshuizen continueren en de bewoners ervan een plezierige middag bezorgen.

 

 

 

 

 

Hieronder staat nog extra informatie over onze vereniging in verband met de goedkeuring als ANBI-instelling.
Het RSIN nummer is 80 48 08 284. 

Het IBAN nr. is NL68RABO0330314289.

Het beleidsplan van RSO Luctor et Emergo kunt u lezen door deze link aan te klikken:
Beleidsplan RSO Luctor et Emergo te Ingen februari 2017.pdf (246405)

M.b.t. het beloningsbeleid van onze vereniging geldt, dat we geen personeel in dienst hebben. Onze dirigent verricht zijn diensten op contractbasis.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, die geen vergoedingen ontvangen.

Een overzicht van baten en lasten vindt u hier en een overzicht van de balans vindt u hier.

Bedrijven

Als bedrijf kunt u zich ook als Donateur/sponsor aanmelden. Veel bedrijven zien dan ook een sponsering van een culturele instelling als een positieve uitstraling van hun bedrijfsimago. Mocht u besluiten een jaarlijkse bijdrage te willen geven, dan is dit natuurlijk van harte welkom. Van onze kant staan wij natuurlijk met een volledig orkest ter beschikking om eventuele bedrijfsfeesten en of promotionele activiteiten te ondersteunen. Over het hoe en waarom willen we graag een mondelinge toelichting komen geven. (Aan de linker kant van deze pagina is er nog een plaatsje vrij voor uw bedrijfslogo. Denk er eens over na !