Sponsoring

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het Regionaal Senioren Orkest  "Luctor et Emergo" is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI.

RSIN nummer 80 48 08 284.

Allereerst iets over het orkest:

Het orkest is een harmonieorkest en bestaat uit muzikanten van boven de 50 jaar. Het orkest repeteert wekelijks op donderdagmiddag in

Dorpshuis "In de Gaard"

Dr. A.R. Holplein 13-15

4031 MB Ingen

Het orkest is een streekorkest, d.w.z. dat de muzikanten uit de wijde omgeving van Ingen komen, bijv, de Veluwe, omgeving van Utrecht, de Betuwe, Rivierenland en de Bommelerwaard.

Het bestuur bestaat uit 4 personen, t.w.: een voorzitter, penningmeester, secretaris, notulist/algemeen bestuurslid. De namen van de bestuurders vindt u elders op deze site.

 

De adres/contactgegevens van de vereniging vindt u onder de adresgegevens van het secretariaat, eveneens  op deze website.

 

Het bestuur wordt op geen enkele manier beloond voor hun werkzaamheden. Alles gebeurt op vrijwillige basis.

 

De doelstelling van onze vereniging is als ANBI als volgt:

Naast het wekelijks musiceren, treedt het orkest met regelmaat op in zorgcentra, tijdens ouderendagen, in de kersttijd en organiseert het ieder jaar een voorjaars- en najaarsconcert in de omgeving van Ingen. Het orkest organiseert zo mogelijk ieder jaar een muziekfestival, het Betuws Senioren Festival, in oktober. Seniorenorkesten kunnen zich hiervoor inschrijven. 

Doordat het orkest een streekorkest is en de leden dus niet uit een bepaalde plaats komen, ontvangt het orkest geen subsidie van de omliggende gemeentes.

Van het lidmaatschapsgeld moeten dan ook alle onkosten betaald worden. Te denken valt aan salaris dirigent, huur repetitieruimte, bladmuziek, bondsgelden, verzekeringen, e.d.

Voor de optredens in de zorgcentra wordt een tegemoetkoming gevraagd. Doordat de zorgcentra door de jaren heen minder te besteden hebben, wordt het steeds moeilijker om de begroting rond een optreden sluitend te krijgen.

Toch wil het orkest graag deze optredens blijven verzorgen, want naast het actief musiceren wil het orkest de bewoners van zorgcentra mee laten genieten van de prachtige muziek die voor harmonieorkesten is geschreven.

 

Donateurs

Al jarenlang zorgen donateurs voor extra inkomsten voor het orkest. Hier is het orkest geweldig blij mee.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Het beleidsplan en een overzicht van de baten en lasten treft u hierbij aan.

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat nog extra informatie over onze vereniging in verband met de goedkeuring als ANBI-instelling.
Het RSIN nummer is 80 48 08 284. 

Het IBAN nr. is NL68RABO0330314289.

Het beleidsplan van RSO Luctor et Emergo kunt u lezen door deze link aan te klikken:
Beleidsplan RSO Luctor et Emergo te Ingen februari 2017.pdf (246405)

M.b.t. het beloningsbeleid van onze vereniging geldt, dat we geen personeel in dienst hebben. Onze dirigent verricht zijn diensten op contractbasis.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, die geen vergoedingen ontvangen.

Een overzicht van de liquide middelen in 2024 vindt u hi er.

Realisatie 2023 Inkomsten en Uitgaven, incl. Begroting 2024 (2).jpg (107269)

Bedrijven

Als bedrijf kunt u zich ook als Donateur/sponsor aanmelden. Veel bedrijven zien dan ook een sponsering van een culturele instelling als een positieve uitstraling van hun bedrijfsimago. Mocht u besluiten een jaarlijkse bijdrage te willen geven, dan is dit natuurlijk van harte welkom. Van onze kant staan wij natuurlijk met een volledig orkest ter beschikking om eventuele bedrijfsfeesten en of promotionele activiteiten te ondersteunen. Over het hoe en waarom willen we graag een mondelinge toelichting komen geven. (Aan de linker kant van deze pagina is er nog een plaatsje vrij voor uw bedrijfslogo. Denk er eens over na !