Overzicht optredens en activiteiten 2019 / 2020

In de loop van het jaar krijgt het programma van ons orkest steeds meer vorm. Op dit moment staan de volgende optredens of activiteiten gepland:

19 december      laatste repetitie in 2019 en huldiging jubilarissen

2020

2   januari             repetitie met aansluitend Nieuwjaarsborrel

20 februari           Algemene ledenvergadering

2   april                deelname aan Shopu muziekfestival 

25  april               voorjaarsconcert in Beusichem

13 juni                 optreden in verzorgingshuis Vrijthof Tiel

16 juli                   laatste repetitie voor de zomervakantie

27 augustus         eerste repetitie na de zomervakantie

8 oktober             7e Betuws Senioren Blaasfestival

                            georganiseerd door RSO "Luctor et Emergo"

31 oktober           Najaarsconcert in Maurik

13 december       Kerstconcert