Voorjaarsconcert 2019 

Inmiddels een oude traditie, alleen deze keer in dorpshuis 't Klokhuis in Maurik. Het Najaarsconcert eind 2019 vindt deze keer in Beusichem plaats.

Bij deze traditie hoort een verloting in de pauze met zoals altijd leuke, lekkere, grappige prijzen.

Het programma zag er als volgt uit: Jubilé Royal - Wim Laseroms; Die Lustige Witwe - Franz Lehár; Concerto d'Amore - Jacob de Haan; Oklahoma - Rogers/Hammerstein; Castles in Spain - Randy Beck; Ferienfart - Siegfried Rundel; Josua - Ken Roccard; Endless Friendship - Johan Nijs; I will follow Him - Stole; Hollandse Hits - Peter Kleine Schaars; Auf der Vogelwiese - Josef Poncar

 

 

Voorjaarsconcert Maurik 2019

Festival Austerlitz 2019

Wim van Meenen 15 jaar voorzitter 2019

Laatste repetitie in 2018

20 december - alweer de laatste repetitie in 2018! De kerstmuziek meteen in de kast en overgaan tot de orde van de dag?
Dat zou betekenen dat we wat "gewone"muziek uit onze map zouden spelen om daarna nog gezellig wat met elkaar te drinken en de jubilarissen te huldigen.
 
Het leek ons leuk om het dit jaar anders te doen. Iedere donderdagmiddag wordt tijdens onze repetities de bovenzaal in dorpshuis "In de Gaard" gebruikt door mensen die daar koersbal spelen. Dat betekent dat deze mensen al onze repetities meemaken. Een paar maten, een paar regels spelen en stoppen maar weer. Nóg keer en soms nog véél meer keren! 
Om hen nu eens het resultaat van al dat studeren te laten horen, hebben we hen uitgenodigd om te komen luisteren naar onze kerstmuziek.
 

Jammer genoeg konden er maar weinig koersballers aanwezig zijn, maar ons lid Henk was er wél met zijn vrouw!

Na een kopje koffie bood het bestuur de muzikanten een drankje aan en werden de jubilarissen gehuldigd. Als eerste mocht Dieske S. naar voren komen. Dieske was in september 2018 al 15 jaar lid van "Luctor et Emergo". Naast een bestuursfunctie heeft Dieske zich met veel enthousiame ingezet voor de vereniging. Zij ontving een zilveren speld en een prachtig boeket.

Daarna was Karel O. aan de beurt. Karel was in oktober 2018 maar liefst 20 jaar lid van LeE. Karel is een trouw lid en laat het alleen maar afweten wanneer hij door ziekte geveld wordt. Uit handen van de voorzitter ontving hij een gouden speld en eveneens een prachtig boeket.

Kerstconcert 16 december in de N.H. kerk in Maurik

Op zondag 16 december heeft ons orkest o.l.v. Chris Kok weer een prachtig kerstconcert verzorgd. Aan dit optreden werd medewerking verleend door het Gospelkoor To Believe uit Ommeren o.l.v. Annemiek Ramaekers. Het programma zag er als volgt uit:
Orkest:
 1. The Call of Christmas                                                  Wim Stalman Samenzang “Komt allen tezamen”
 2. A Rustic Holiday                                                          William Rimmer/Jack Ham          
 3. 3. Endless Friendship                                                  Johan Nijs                              

Koor:                                                                                                             

 1. What a mighty God                                                      Arr. Annemiek Ramaekers
 2. I will follow him                                                            Arr. P van Lonkhuizen
 3. Love shine a light                                                       Kinberley Rew

Orkest:

 1. A Christmas Overture                                                 Roland Kernen            
 2. O Sanctissima!                                                           Marcus Götz                           

Koor:

 1. Glory                                                                          Tom McLai
 2. Hallelujah                                                                   Leonard Cohen/R. Emerson
 3. When a Child is born                                                  Zacar/Fred Jay
 4. Joy in Judea                                                               David Davenport/R.E. Schram

Orkest:

 1. Stille Nacht                                                                 Franz Gruber/Jacob de Haan        Samenzang      
 2. A Chrismas Medley                                                     Rieks v.d. Velde                     

Koor:

 1. O Happy Day                                                               Arr. Annemiek Ramaekers
 2. Via Bethlehem                                                             Remco Hakkert
 3. Do they know it’s Christmas time                                Midge Ure, Bob Geldof

Orkest:

 1. A Happy Winter Holiday                                              Arr. Roland Kernen                 
 2. The most Wonderful Time of the Year                         Eddie Pola/John Moss
Vorig jaar werd het kerstconcert overvallen door een flink pak sneeuw. Code rood voor alle wegen. De muzikanten waagden het erop, ondanks alle risico's. Maar het meeste publiek bleef thuis. En wat gebeurde er uitgerekend op 16 december? Weer sneeuw! Tot nu toe de enige sneeuw in dit najaar. Weliswaar niet zo'n pak, maar het orkest hield toch wel zijn hart vast. Maar gelukkig bleef de sneeuw tot een laagje beperkt, was de sneeuw 's middags al aardig gedooid en lieten de toeschouwers zich niet kennen. In een goed gevulde kerk is bovenstaand programma gespeeld en gezongen. Wilt u dit concert beluisteren dan kan dat op www.kerkuitzendinggemist.nl 

De foto's van het kerstconcert zijn gemaakt door Gerard Koopman.

 

Najaarsconcert Maurik

5e Betuws Seniorenfestival

Op 4 oktober 2018 vond het 5e Betuws Senioren Festival plaats, dat door onze vereniging werd georganiseerd.

In het totaal hadden zich voor deze dag 5 seniorenorkesten ingeschreven. Dat hield in dat er 220 ! muzikanten aan deze dag hebben meegewerkt.

Het werd een gezellige en muzikale dag. Met veel enthousiasme werd er gemusiceerd. Dit werd door het publiek erg gewaardeerd.

Er was veel variatie in de keuze van het repertoire en dit jaar stond er niet één muziekstuk meerdere keren in het programmaboekje genoemd.

Als organiserende vereniging hebben we het enorm op prijs gesteld dat veel muzikanten langere tijd of zelfs de gehele dag zijn blijven luisteren.

Op naar het 6e Betuws Senioren Festival. Dit staat gepland op donderdag 3 oktober 2019.

Hieronder treft u hier een fotopresentatie aan van deze dag. De foto´s zijn gemaakt door Gerard Koopman.

5e Betuws Seniorenfestival

Concert op 20 september in Ochten.

Op uitnodiging van het bestuur van Het Huis van Ochten hebben we avondvullend programma gepresenteerd. 

Op het programma stonden: Prager Burg; A Rustic Holiday; Die Lustige Witwe; Bohemian Gallop; Josua; Eviva Espana Olé; Jubilissimo; Wien bleibt Wien; Beauty and the Beast; Friends for Life; Feuerfest; Julia; Memories of the Sixties en Guus Meeuwis. 

Een mooi gevarieerd programma dat door de toeschouwers erg werd gewaardeerd.

 

Optreden in de Bosschool van Bartimeus in Doorn

Op 21 juni heeft ons orkest weer een optreden verzorgd in de Bosschool van Bartimeus. Dit jaarlijks terugkerend concert is voor iedereen eigenlijk een heel bijzonder evenement. Het enthousiasme van de kinderen, de inbreng van onze dirigent, het is iedere keer weer een feestje.
 

Voorjaarsconcert 21 april Maurik.

Zoals ieder jaar stond er ook nu weer een Voorjaarsconcert in de planning. De gehele winter is hier hard voor gestudeerd. En zo gebeurde het dat er veel nieuwe muziek voor het orkest op het programma stond.
 
Het programma zag er als volgt uit:
Prager Burg - F. Kovarik; A Rustic Holiday - W. Rimmer; Ouverture Il Postiglione dÁmore - A. Bösendorfer; Beauty and the Beast - A. Menken; Bohemian Gallop - A. Bösendorfer; Them Basses - G.H. Huffine; Josua - K. Roccard; Eviva Espana Olé - G. Stich; Friends for life - D. Stradfort; Memories of the Sixties - W. Kalischnig; Brazilian Bay Dance - H. Evers; Auf der Vogelwiese - J. Poncar.
 
Een vol programma en het werd met enthousiasme gespeeld. Het applaus van het publiek sprak de waardering uit. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een staande ovatie.
 
Zoals meestal zijn de prachtige foto's weer gemaakt door Gerard Koopman.

Voorjaarsconcert 21 april 2018

Seniorenfestival 19 april in Austerlitz.

Ook dit jaar heeft onze zustervereniging Shopu weer een schitterend seniorenfestival georganiseerd. Aan dit festival werkten 5 seniorenorkesten mee, alle in de sectie Harmonie/Fanfare. Ook dit jaar had ieder orkest weer een programma met veel variatie. Voor ons orkest viel dit festival net voor het Voorjaarsconcert en zo kon een gedeelte hiervan op het festival gespeeld worden.

Op het programma stonden:

Prager Burg - F. Kovarik; A Rustic Holiday - W. Rimmer; Beauty and the Beast - A. Menken; Memories of the Sixties- W. Kalischnig; Bohemian Galop - A. Bósendorfer en Auf der Vogelwiese - J. Poncar.

Met veel plezier werd er door iedereen gemusiceerd. Ook het beluisteren van de andere orkesten werd, ondanks het warme weer, door veel collega-muzikanten gedaan.

De foto's zijn gemaakt door: Gerard Koopman.

Seniorenfestival 19 april 2018

KERSTCONCERT in N.H. Kerk in Maurik

Op 10 december 2017 vond het Kerstconcert plaats. Ruim 2 weken voor 1ste Kerstdag en waar niemand op gerekend had, werd een feit: heel Nederland had een witte sneeuwdeken en het werd code oranje voor de weggebruikers. Desondanks waren toch bijna alle muzikanten naar Maurik gekomen, sommigen toch wel met wat angst. Helaas liet het publiek het wel wat afweten, begrijpelijk, maar degenen die er wel waren, konden genieten van een prachtig kerstconcert. 
 
Want dat werd het weer. De zorgvuldig uitgekozen kerstmuziek klonk prachtig in deze kerk. Op het programma stonden o.a.:
A Christmas Celebration, Triumph of the Skies, The Spirit of Christmas, O, Sanctissima, Marry's Boy Child, Stille Nacht, A Happy Winter Holiday en I'm dreaming of a white Christmas. Daarnaast was er natuurlijk ook samenzang. Het geheel stond onder leiding van Chris Kok en de presentatie werd door Jeannette Kok verzorgd.
 
 
 
Fotograaf Gerard Koopman op de foto gezet!

Kerstconcert

Avondoptreden in Zorgcentrum Walstede

Op 2 november heeft "Luctor et Emergo" opgetreden in Zorgcentrum Walstede in Tiel.
Na wat parkeerproblemen en nadat alle auoto's zo geparkeerd stonden dat er bij terugkomst geen parkeerbonnen op de auto's zouden zitten, kon het optreden beginnen.
Het werd wel een erg gezellig optreden, want doordat er maar weinig ruimte was voor de muzikanten, zat iedereen knus dicht bij elkaar. Maar helaas, dat werd niet door iedereen in dank afgenomen, omdat er op deze manier wel wat geluidoverlast was. 
Het publiek heeft daar weinig last van gehad en zo te zien genoten zij van ons optreden.
 

Foto's optreden Walstede

Najaarsconcert 2017

Deze keer werd het Najaarsconcert gehouden in 't Klokhuis in Maurik. Op het programma stonden weer veel nieuwe muziekstukken voor de muzikanten. Het complete programma zag er als volgt uit:

 Ferienfahrt - Siegfried Rundel; Il Postiglione d’Amore - Alfres Bösendorfer; To my Country - Bernard Zweer arr. Johan de Meij;

 Erinnerungen an Robert Stolz - arr. Walter Tuschla; Mountain Wind - Martin Scharnagl; 

 Mein Glücksst - Stefan Rundel arr. Franz Gerstbrein; Belgano-Marsch - Max Leeman;  Eviva España Olé - arr. Georg Stich;

 Julia - Peter van Asten arr. Edwin Schimscheimer; Guus Meeuwis Medley - Rubin Jurgens  arr. Chris Kok; 

 Memories of the Sixties -  arr. W. Kalischnig; Hollandse Hits - arr. Peter Kleine Schaars

 Het publiek was erg enthousiast en een toegift kon dan ook niet uitblijven. Kortom: weer een prachtige avond.                                                                 

 

  

 

Najaarsconcert 21 oktober 2017

Voorjaarsconcert 2017

Het Voorjaarsconcert werd dit jaar op 22 april uitgevoerd. De lokatie was Dorpshuis 't Zoetzand in Beusichem.
Na het jubileumconcert kwam er weer een nieuwe muziek op de lessenaar. Er werd deze winter hard gerepeteerd om zo weer een mooi programma voor het voorjaarsconcert te hebben. De volgende muziekstukken werden o.a, uitgevoerd: Auf die Freundschat; Triomfmars uit “Aïda” ; El Paso Montanese;  
Schloß Horneburg; Feuerfest Polka; Guus Meeuwis Medley; Brazilian Bay Dance en  Eviva España Olé. 
 

 

 

Foto's Voorjaarsconcert 2017

Seniorenfestival 20 april 2017

 
Op 20 april 2017 heeft ons orkest opgetreden tijdens het Seniorenfestival dat door het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht werd georganiseerd.

Aan dit festival werd verder meegewerkt door: Dagorkest Voorne-Putten Rozenburg, Regionaal Senioren Orkest "De Pionier", Senioren Orkest "Amstelland" en Senioren Orkest "Oud Goud". Het was een mooie muzikale dag. Gerard Koopman heeft van alle optredens prachtige foto's gemaakt. Een selectie van het optreden van ons orkest treft u in de linker informatiebalk aan.

Seniorenfestival Austerlitz 20 april 2017

Jubileumconcert op 12 november 2016 in de Agnietenhof te Tiel

Dit jaar bestaat RSO Luctor et Emergo alweer 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben we op 12 november in de Agnietenhof in Tiel een jubileumconcert gegeven met als titel 'Ein Abend in Wien'. Om het bijzondere karakter van het concert te onderstrepen verleenden de sopraan Martine Alink en de tenor Roger Knoben hun medewerking aan dit 'weense' concert. Het orkest staat al vanaf het begin van de oprichting in 1986 onder leiding van Chris Kok en hij had voor dit jubileumconcert weer een prachtig programma samengesteld, waarbij de muziekstukken van het orkest werden afgewisseld met bekende weense nummers, waarin de solisten hun muzikale capaciteiten lieten horen. De Rabozaal van de Agnietenhof was volledig uitverkocht; zo'n 240 bezoekers konden we verwelkomen. Het was een groot genoegen om in deze prachtige ambiance te spelen. We, als orkest hebben erg genoten van dit jubileumconcert en de reacties uit het publiek waren ook hartverwarmend.. 

Voorjaarsconcert op 30 april 2016 in 't Zoetzand te Beusichem

Het orkest heeft afgelopen winter drifig gestudeerd op een nieuwe programma, hetgeen goed in de smaak viel bij de vele toehoorders.

Op deze avond werden ook maar liefst 11 leden gehuldigd. To Goedhart, Marijke van Ommeren, Anja ten Pas en Harry de Graag waren 10 jaar lid. Alie Wielenga, Ton Ringelberg en Niek van der Wel waren 15 jaar lid.Gerdina en Stoffel Sterrenberg en Wim van Meenen waren zelfs 20 jaar lid en Marinus de Gier was maar liefst 25 jaar verbonden aan het orkest. De jubilarissen werden tijdens het concert gehuldig; Gerdina en Stoffel Sterrenberg waren wegens ziekte helaas niet aanwezig, maar zijn 's middags thuis gehuldigd. 

Voorjaarsconcert 2016

SHOPU seniorenfestival Austerlitz april 2016

Op 14 april 2016 hebben we deelgenomen aan het SHOPU senioren festival in Austerlitz. Het festival werd georganiseerd door het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht.  Naast het SHOPU en RSO Luctor et Emergo namen deel het Dagorkest Voorne, Putten en Rozenburg, het Veluws Senioren Orkest, het Senioren Orkest Amstelland en de Kennemer Harmoniekapel voor ouderen. Van ons en de andere optredens zijn video-beelden gemaakt. Eén ervan staat hieronder: de mars Schloss Horneburg van Siegfried Rundel gespeeld door RSO Luctor et Emergo. 

Najaarsconcert op 14 november 2015 in Verenigingsgebouw te Ingen

Het najaarsconcert werd in 2015 gegeven in 't Klokhuis te Maurik. Theo de Haas werd gehuldigd vanwege zijn 10-jarig lidmaatschap. De prijzentafel voor de traditionele verloting was weer goed gevuld. 

Fotogalerij Najaarsconcert 2015

Muziekreis naar Karlsruhe op 15 - 17 mei 2015

In het Hemelvaartweekend van 15-17 mei 2015 zijn we met zijn allen naar het Musikfest Baden-Württemberg 'Blasmusik Grenzenlos' in Karlsruhe geweest.

We hebben daar 4 concerten verzorgd. Op vrijdag hebben we op het seniorenfestival gespeeld in de muziektent op de Friedrichsplatz. Het weer werkte aanvankelijk niet echt mee. Na afloop van het festival hebben de orkesten gezamenlijk nog 3 stukken samen gespeeld op de Festplatz nabij de Schwarzwaldhalle. 's Avonds hebben we heerlijk gegeten in het Badisch Brauhaus. Op zaterdagmorgen hebben we een concert gegeven in de Zoologischer Stadtgarten op een zonovergoten terras. Veel bezoekers van het park/dierentuin kwamen langs, dus we hadden flinke belangstelling. Aan het begin van de middag mochten we spelen in de immense Schwarzwaldhalle. Doordat het voorgaande orkest minder tijd nam dan gepland konden we een dik uur volspelen. Vooral bij ons nummer 'Auf der Vogelwiese' zong het publiek uit volle borst mee. We kijken met veel plezier terug op deze Muziekreis.  

Fotogalerij Musikfest Karlsruhe 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2-de Kerstconcert op 21 december 2014 in Maurik

Het Kerstconcert 2014 werd voor de 2-de maal verzorgd in de St. Maartenskerk in Maurik. Er was grote belangstelling voor dit Kerstconcert.

Fotogalerij Kerstconcert 2014

1 | 2 | 3 >>

Najaarsconcert op 1 november 2014 in Verenigingsgebouw te Ingen 

Enkele foto's van het Najaarsconcert 2014 met de jubilarissen Truus van Geemen (15 jaar lid) en Arie van Wilgen en Theo van Hees (10 jaar lid).

Voorjaarsconcert 2014

Op het voorjaarsconcert 2014 werden weer enkele jubilarissen in het zonnetje gezet. Cees Looijen was 25 jaar lid van RSO Luctor et Emergo en kreeg een 'moerenmannetje' in de vorm van een tube speler uitgereikt, Foeke Reen was 20 jaar lid en Eef Kroeze en Krijn Eikelenboom waren 10 jaar lid van onze harmonie.

Kerstconcert 2013

Ons 1-ste Kerstconcert werd gegeven in de St. Maartenskerk in Maurik. Jeanette Kok speelde samen met Chris Kok enkele nummers.We hadden flinke belangstelling. Ons eerste Kerstconcert is dus geslaagd.

Fotogalerij: Kerstconcert 2013

1 | 2 | 3 >>

Op het Najaarsconcert 2013 kreeg Huib Kaldenberg een oorkonde uitgereikt omdat hij 75 jaar KNMF-muzikant was. Dieske Siebesma was 10 jaar lid van onze vereniging en Karel Ouborg was zelfs 15 jaar lid van RSO Luctor et Emergo.  

Fotogalerij Najaarsconcert 2013

1 | 2 | 3 >>

Wederom hebben we op het voorjaarconcert 2013 genoten van de warme klanken en het harmonische samenspel van RSO Luctor et Emergo.  Dit alles onder de voortreffelijke leiding van onze dirigent Chris Kok. Elke keeer lukt het onze dirigent om het uiterste uit de muzikale gave van onze leden te halen. 

Voorjaarsconcert 2013

Onderdelen 1 - 4 van 11
1 | 2 | 3 >>

Voorjaarsconcert 14 april 2012

Op 14 april 2012 hebben wij ons voorjaarsconcert in het Zoetzand te Beusichem gegeven in samenwerking met Harmonie Concordia uit Beesd, onder leiding van de heer Theo Bindels. RSO Luctor et Emergo stond onder leiding van de heer Chris Kok.

Het was een zeer geslaagde avond. Speciale dank werd uitgesproken aan Concordia die op zeer korte termijn medewerking wilde verlenen aan deze avond.

Voorjaarsconcert 2012

Onderdelen 1 - 4 van 10
1 | 2 | 3 >>

Najaarsconcert 9 November 2012

Op vrijdag 9 november 2012 gaf ons orkest haar jaarlijks najaarsconcert in het Verenigingsgebouw (haar thuis basis) te Ingen. Een volle zaal met een enthousiast publiek genoot met volle teugen van een gevarieerd programma. Het programma werd door de dirigent Chris Kok op een leuke wijze gepresenteerd. In het programma was ook nog ruimte gemaakt om een vijftal leden, i.v.m. hun 10, 15 en 20 jarig lidmaatschap te huldigen. De volgende personen werden door de voorzitter gehuldigd, te weten  mevr. Anneke Ringelberg (15 jaar), de heren Gerrit van Eck en Ton van Zetten (10 jaar), de heer Bas Bosschaart (15 jaar) en de heer Hans Homan (20 jaar).

Viering 25 jarig bestaan op 6 januari 2011

Op 6 januari 2011 hebben leden met partners het 25 jarig bestaan van de vereniging gevierd. Tijdens de zeer gezellige uurtjes zijn de heren Gerrit Baars, Chris Kok (dirigent), Pleun de Joode en Joop Spruyt door de voorzitter voor hun 25 jaar verbondenheid aan het orkest gehuldigd. Zij ontvingen een heuse OSCAR en een boeket.

Fotogalerij Viering 25 jarig bestaan

Onderdelen 1 - 4 van 4

VOORJAARSCONCERT 2011

Tijdens het voorjaarsconcert op 1 april 2011 werden een 8-tal leden wegens hun langdurig lidmaatschap door de voorzitter gehuldigd.Wegens 10 jarig lidmaatschap kregen Alie Wielenga en de Ton Ringelberg en Niek v.d. Wel een pen met inscriptie uitgereikt. Het echtpaar Gerdina en Stoffel Sterrenberg ontvingen voor het 15 jarig lidmaatschap een oorkonde. Simon Vos en Marinus de Gier waren 20 jaar lid van het orkest. Zij ontvingen een tinnen bord.Tenslotte kreeg ook de voorzitter Wim van Meenen een oorkonde, welke door de 2e voorzitter Gerrit van Eck werd overhandigd.Uiteraard werden ook de bloemen niet vergeten.

25-jarig Jubileumconcert Najaar 2011

Op 29 oktober 2011 vierde Luctor et Emergo haar 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Vicary te Ochten. De zaal was tot de laatste stoel bezet. Het publiek heeft volop genoten, van een zeer gevarieerd programma, getuige het vele en warme applaus. Heel speciaal was het samenspelen met de “The High Society Jazzband” o.l.v.  Gerard van Schaik. Uit eigen  gelederen traden als solisten op Truus van Geemen en Arjan Gaasbeek. Truus van Geemen zong “Leize, ganz leize, uit  “Ein Walzertraum” van Oskar Strauss, in een arrangement van de dirigent Chris Kok. In het stuk “Czardas” van Vittorio Monti, arrangement van Willy Hautvast, soleerde Arjan Gaasbeek op zijn klarinet. Beide solisten kregen direct na afloop van hun optreden een staande ovatie. Wat uiteraard resulteerde dat er een toegift volgde.“Luctor et Emergo” heeft haar jubileum jaar met een mooi concert afgesloten. Na afloop speelde band nog een tijdje gezellig na.

Fotogalerij 25 jarig Jubileumconcert

Onderdelen 9 - 12 van 12
<< 1 | 2 | 3

Najaarsconcert 2009 / Jubilarissen

Op 21 nov. 2009 is ons najaarsconcert uitgevoerd. Wederom een volle zaal!!  Een ieder heeft genoten. Hoogtepunt was de solo ten gehore gebracht door Willemien van der Stelt op haar trompet. 
Ook zijn er twee leden gehuldigd, t.w. Truus van Geemen en Jan Blom. Beiden  waren 10 jaar lid van onze vereniging en werden door onze voorzitter bedankt voor hun inzet.
Muzikale leiding was in handen van Dhr. Chris Kok, die ook de stukken op luchtige manier aankondigde. Voor foto,s  Klik op deze link om het album in te zien

Voorjaarsconcert 21 april 2018